Ondara Ondara Ondara Ondara Ondara Ondara Ondara Ondara Ondara

Batxillerat d'Arts: Via d'arts escèniques, música i dansa


El Batxillerat té una durada de dos cursos acadèmics. Tot l'alumnat cursa les matèries comunes i un mínim de sis matèries de modalitat, de les quals almenys cinc han de ser de la modalitat escollida. 

Aquesta etapa de formació acadèmica es cursa convencionalment entre els 16 i els 18 anys, però és oberta a persones de qualsevol edat, ja sigui de forma presencial o a distància. Té per objectiu facilitar la formació necessària per cursar, posteriorment, ensenyaments de grau superior o estudis universitaris.

Horaris:
dilluns a divendres de 8.40 a 15.00 hores 
 
Bibliografia de Batxillerat (2017-18):